Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Haberler

Bankalar, Ödeme Kuruluşları ve PTT Tarafından Düzenlenen Belgeler Gider Pusulası Yerine Kullanılabilecektir.

Bankalar, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları dâhilinde düzenledikleri belgeler 2023 yılında da gider pusulası olarak kullanılmaya devam edecektir.
Yazının Devamı

İndirim Konusu Yapılamayan KDV Tutarları İzleyen Yılsonuna Kadar İndirim Yapılabilir.

KDV için indirim hakkı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikalar kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. Özetle; 2022 yılında indirim konusu yapılmayan belgelere ait KDV tutarı 31.12.2023 tarihine kadar indirim konu yapılabilir.
Yazının Devamı

Ödenmeyen Kıdem Tazminatları Gider Olarak Dikkate Alınmaz.

Tahakkuk eden fakat ödenmeyen kıdem tazminatlarının gider olarak yazılması mümkün değildir.
Yazının Devamı

Ödenmeyen Geçici Vergi Tutarları Yıllık Beyannameden Mahsup Edilemez.

2022 yılında geçici vergi beyannamelerine ait tahakkuk eden fakat ödenmeyen geçici vergi tutarları 2023 yılı içerisinde beyan edilecek yıllık beyannameden mahsup edilemez.
Yazının Devamı

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması 2023 Yılında Devam Edecektir.

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan bilanço hesabına göre defter tutan vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere; Yabancı kaynaklara ilişkin faiz, Komisyon, Vade farkı, Kâr payı, Kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması 2023 yılında da devam edecektir.
Yazının Devamı