Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Haberler

24/12/2020 tarihli ve 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25/12/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

25/12/2020 tarih ve 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı malların ÖTV oranları %67’den %63’e düşürülmekte; mezkûr Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, söz konusu mallar bakımından 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması sağlanmaktadır.Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

Sözleşmeli Avukat İstihdamına İlişkin Giriş Sınavı Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Avukat İstihdamına İlişkin Giriş Sınavı sonucu açıklandı. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

Üniversite Öğrencilerinin Staj Başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı Üzerinden Alınacaktır.

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Yazının Devamı

22/12/2020 tarihli ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını ile mücadele etmek ve insan sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1’e indirilmiştir.Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

22/12/2020 Tarihli ve 3320 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

22/12/2020 tarihli ve 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki “9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi oranları, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı