Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Haberler

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın Başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının Katılımıyla 17.09.2020 Tarihinde Telekonferans Yöntemiyle “Değerlendirme Toplantısı” Gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ ın başkanlığında 30 Vergi Dairesi Başkanının katılımıyla 17.09.2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle “Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
Yazının Devamı

Hakkari Defterdarlığına Bağlı Yüksekova Malmüdürlüğü ve Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır.

Yüksekova Malmüdürlüğü ve Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğü 17/08/2020 tarihi itibariyle Esenyurt Mahallesi 1. Bölge 1.Etap TOKİ Konutları Apt. No:54 Yüksekova/HAKKARİ adresinde hizmet vermeye başlamıştır.Bu kapsamda Hakkari Defterdarlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetki uyarınca, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibariyle vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.Hazırlanan Tebliğ Taslağı ile Tütün Mamulleri ve…
Yazının Devamı

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellenerek Yayınlandı.

Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ 7194 sayılı Kanun değişikliğine uygun olarak güncellenmiştir. Broşürde;İndirim uygulaması kapsamına giren cezalar,İndirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği,İndirim uygulamasından yararlanmanın şartları,Cezalarda indirim oranları,İndirim sonrasında ödemelerin ne zaman yapılacağı,İndirim şartlarının ihlalinin sonuçları,gibi bilgilere yer verilmiştir.  Broşüre ulaşmak için  tıklayınız.
Yazının Devamı

77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

01/09/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı