Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Haberler

Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü Saat 19:00′ a Kadar Açık Bulundurulacaktır

Bilindiği üzere, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onsekizinci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dördüncü ve 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir.Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 02 Ağustos 2021 Pazartesi saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.
Yazının Devamı

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Sektörde Teminat Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Taslağı Revize Edilmiştir.

7318 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231, mükerrer 257, mükerrer 355, 359 ve 367 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup, 13.07.2021 tarihinde internet sitemizde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açılmıştı. Gelen önerilerin değerlendirilmesi neticesinde taslak revize edilmiş olup,  mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi eefe@gelirler.gov.tr e-posta adresine 06.08.2021 tarihine kadar iletebilirsiniz. Söz konusu tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.Ek 1 için tıklayınız.Ek 2 için tıklayınız.
Yazının Devamı

4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/7/2021 tarih ve 4311 sayılı Karar ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, 31/7/2020 tarihli ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; kooperatiflere, vakıflara (mazbut vakıflar hariç), derneklere ait taşınmazlara, yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan taşınmazlara ve Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara yapılan ödemelerde geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 1/8/2021 tarihinden başlamak üzere 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 2 ay uzatılmıştır.193 sayılı…
Yazının Devamı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/7/2021 tarih ve 4312 sayılı Karar ile; 2007/13033 sayılı BKK'ya 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 6 ncı madde ve 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 9 uncu madde uyarınca KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 30/9/2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü Açık Bulundurulacaktır

Bilindiği üzere, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onsekizinci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dördüncü ve 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir.Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 02 Ağustos 2021 Pazartesi saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.
Yazının Devamı