Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Haberler

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen İftar Programına Katıldı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 20.04.2022 tarihinde düzenlenen iftar yemeğine Gelir idaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR ile Gelir İdaresi Başkan Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız ve Grup Başkanlarımız tarafından katılım sağlandı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görev yapan personelin bir araya geldiği yemekte Gelir İdaresi Başkanımız, Ramazan ayı vesilesiyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek iftar programını düzenleyen personele teşekkür etti. 1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 ❮ ❯
Yazının Devamı

2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 (yüzde otuzüç virgül altmışüç) olarak tespit edilmiştir.Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

2022 YILI VERGİ TAKVİMİ YAYINLANDI

Mükelleflerimizin vergi türlerine göre beyan ve ödemelerini, elektronik defter beratlarını ve bildirimler gibi vergisel yükümlülüklerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2022 Yılı Vergi Takvimi” Başkanlığımız internet sayfasında pdf formatında ve aylık olarak kullanıma sunulmaktadır. 2022 Yılı Vergi Takvimi, resmi tatil günleri ve mali tatil dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2022 Yılı Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız. Aylık Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresine Dair 5047 Sayılı Karar Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

5047 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile; - Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde 31/12/2021 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV oran indirimi 31/12/2022 tarihine kadar, -KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 31/12/2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31/12/2024 tarihine kadar  uzatılmıştır. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı

30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31/12/2021 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile;Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.Yeni tevkifat oranı 28/12/2021 tarihinden itibaren altın hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirler için geçerli olacaktır. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Yazının Devamı