Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

MAKALELER

HABERLER

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

19/10/2020 tarihli ve KVK-55/ 2020-2 / Yatırım İndirimi – 41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.Açıklayıcı bigi notuna ulaşmak için tıklayınız.
Haberin Devamı

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR Ankara Vergi Dairesi Başkanlığını Ziyaret Etti.

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına atanan Vergi Dairesi Başkanı Sayın Yüksel DUMAN’ ı 13/10/2020 tarihinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında pandemi döneminde hizmetlerin aksamaması yönünde incelemelerde bulunan Gelir İdaresi Başkanımız, vergi dairesi başkanlığı personeline de çalışmalarında başarılar diledi.
Haberin Devamı

520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Bu Tebliğle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7194 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Haberin Devamı

HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE VE RAPORLAMA

Günümüzün rekabetçi iş koşullarında, birçok şirket bir yandan esas faaliyetlerine odaklanmak isterken, bir yandan da kendileri için mevzuatın zorunlu kıldığı yükümlülükleri yerine getirmekte güçlük çeker. Yasal defterlerin zamanında ve doğru tutulması, beyanname ve bildirimlerin eksiksiz gönderilmesi, bordo ve benzeri belgelerin hazırlanması gibi yükümlülükler titizlikle takip edilmeyi gerektirir.

DENETİM

İşletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliği, mevzuata uygunluğu, etkinliğinin ve verimliliğin denetlenmesi açısından vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerde denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir. 

DANIŞMANLIK

Hızla değişen dünya ve ülkemizde bu değişikliklere uyum sağlamak ve değişiklikleri takip etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle, şirket ve kurum yöneticilerinin bu değişim sürecinde alacağı kararlarda değişim süreçlerini doğru yönetebilmeleri, performanslarını, finansal yapılarını ve sürekliliklerini bu değişime uygun hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

"TUT ELİMİ GELECEĞİM OLSUN"