Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

MAKALELER

HABERLER

24/12/2020 tarihli ve 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25/12/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

25/12/2020 tarih ve 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı malların ÖTV oranları %67’den %63’e düşürülmekte; mezkûr Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, söz konusu mallar bakımından 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi…
Haberin Devamı

Sözleşmeli Avukat İstihdamına İlişkin Giriş Sınavı Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Avukat İstihdamına İlişkin Giriş Sınavı sonucu açıklandı. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
Haberin Devamı

Üniversite Öğrencilerinin Staj Başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı Üzerinden Alınacaktır.

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Haberin Devamı

HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE VE RAPORLAMA

Günümüzün rekabetçi iş koşullarında, birçok şirket bir yandan esas faaliyetlerine odaklanmak isterken, bir yandan da kendileri için mevzuatın zorunlu kıldığı yükümlülükleri yerine getirmekte güçlük çeker. Yasal defterlerin zamanında ve doğru tutulması, beyanname ve bildirimlerin eksiksiz gönderilmesi, bordo ve benzeri belgelerin hazırlanması gibi yükümlülükler titizlikle takip edilmeyi gerektirir.

DENETİM

İşletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliği, mevzuata uygunluğu, etkinliğinin ve verimliliğin denetlenmesi açısından vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerde denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir. 

DANIŞMANLIK

Hızla değişen dünya ve ülkemizde bu değişikliklere uyum sağlamak ve değişiklikleri takip etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle, şirket ve kurum yöneticilerinin bu değişim sürecinde alacağı kararlarda değişim süreçlerini doğru yönetebilmeleri, performanslarını, finansal yapılarını ve sürekliliklerini bu değişime uygun hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

"TUT ELİMİ GELECEĞİM OLSUN"