Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Konkordato Danışmanlığı

KONKORDATO DANIŞMANLIĞI

 

 
KONKORDATO NEDİR?

İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen konkordato aslında “iflas anlaşması” demek. İflas ertelenmesi kurumunun kaldırılması ile oluşan boşluğu doldurması için getirilmiş bir anlaşma çeşididir. 

Konkordato aslında şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırması için başvurdukları hukuki bir yöntem. Bu yöntem hem borçlunun hem de alacaklının menfaatlerini korumak üzere tasarlanmıştır. Resmi Gazete’de “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak açıklanan konkordatoyu gelin daha anlaşılır bir hale getirelim.

Konkordato basit bir tabir ile borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir düzlemde anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasıdır. Bu anlaşma borçlunun vadesi geldiği halde borçlarını ödeyememesi ya da vadesinde ödeyememe riski altında bulunması durumunda alacaklının indirim yapması ya da fazladan vade vererek borçluyu iflastan kurtarması üzerine yapılan, bir çeşit iflası önlemek adına taviz vermedir.

Ancak her borçlu konkordato ilan edemez. Bu yöntem yalnızca finansal yapıları bozulmuş ve finansal sıkıntı ortadan kalktığında borçlarını ödemeye devam edecek kurumlar için kullanılabilir. Konkordato’nun başlayabilmesi için borçlunun talepte bulunması gerekir ve borçlu alacaklılara iyi niyetli ve dürüst olduğunu kanıtlamak zorundadır. Talep alacaklılar tarafından kabul edilirse hukuki süreç başlar ve yalnızca mahkemece tasdik edilirse borç indirimi ya da vade uzatma gibi anlaşma şartları geçerlilik kazanır.

Konkordato müessesi 4 bölümden oluşur.

Bunlar: 

  • Adi Konkordato

  • İflastan Sonra Konkordato

  • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

  • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması’dır.

KONKORDATO DANIŞMANLIĞI KONULARI NELERDİR?

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler:

  • Konkordato Ön Projesi.

  • Borçlunun Malvarlığı Ve Mali Durumu, Son Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Hazırlanan Ara Bilanço, Ticari Defterlerin Açılış Ve Kapanış Tasdikleri, E-Defter Berat Bilgileri, Vadeleri İle Birlikte Tüm Alacak Ve Borçlar Listesi

  • Alacaklıları, Alacak Miktarları Ve İmtiyaz Durumunu Gösteren Liste

  • Ön Projeye Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar İle Borçlunun İflâsı Hâlinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Miktarların Karşılaştırmalı Tablosu

  • Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanan Ve Ön Projedeki Teklife Makul Güvence Veren Denetim Raporu (Küçük İşletmelerin Finansal Analiz Raporundan Muafiyeti Kaldırılmıştır: 19.12.2018)