Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

ANONiM VE LiMiTED ŞiRKETLERDE ASGARİ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR

vergi-harc-ve-cezalarda-yeni-donem-oran-artirildi

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ve 26/11/2023 tarih,32381 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan kararı neticesinde,  1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır.

İlgili kararlar uyarınca en az sermaye tutarı;

-Anonim şirketlerde 50.000 Türk Lirasından 250.000 Türk Lirasına,

-Limited şirketlerde 10.000 Türk Lirasından 50.000 Türk Lirasına, yükseltilmiş olup,

-Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 500.000 Türk Lirasından az olamayacaktır.

Söz konusu tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan Anonim ve Limited Şirketler bakımından uygulanacaktır.

Sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketler bakımından sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi İlerleyen zamanlarda sermayelerinin alt sınıra artırılması zorunluluğu gelebileceğinden, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından, yapacakları genel kurul toplantılarında  sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır.

Ayrıca,”1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”  maddesi uyarınca Avukat bulundurma zorunluluğu alt sınırı  250.000 TL iken 1.250.000 TL olacaktır.

 

Semra AYSEVİNÇ

Samsun Ticaret Sicili Müdürü / Mali Müşavir

  • 4 Aralık 2023