Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Bağımsız Denetime tabi şirketlerde internet sitesi açma zorunluluğu !!!!!

400x300

Denetime tabi şirketlerde denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Bağımsız denetimi zorunlu şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ve Bağımsız Denetime sonradan dahil olan sermaye şirketlerinin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHS ’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.

Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirilerek şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.

Semra AYSEVİNÇ
Samsun Ticaret Sicili Müdürü / Mali Müşavir

  • 18 Aralık 2023