Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Turizmde Yeni Trendler

iste-turizm

Turizm sektörü, turizm amaçlı seyahat edenler için doğrudan mal ve hizmet sunan işletmeler ile dolaylı ilişkisi bulunan belirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin oluşturduğu bütünleşik bir hizmet üretim sektörleri kümesidir. Turizm; sektör olarak birçok iş kolunu etkilemekte ve birçok iş kolundan etkilenmektedir. Turizm bu bağlamda 56 adet sektörü etkileyen bir sektör konumundadır.

Dünya’da Turizm Eğilimleri ve Tahminleri;

 1. Uluslararası turizm hareketlerindeki büyüme daha küçük oranlarla devam edecek,
 2. Seyahat edenlerin sayısında yıllık ortalama 43 milyonluk artış görülecek,
 3. 2030 yılı itibariyle uluslararası turizme katılan kişi sayısı 1,8 milyara ulaşacak,
 4. 2017 yılında, gelişmekte olan ekonomilerin turizmden alacakları pay, gelişmiş
  ekonomilerin payını aşacak,
 5. Artan turizm talebinin büyük bölümü Asya-Pasifik bölgesine yönelecek,
 6. Asya-Pasifik bölgesinin yanında Orta Doğu ve Afrika kıtası da dünya turizm pastasındaki payını büyütecek,
 7. Kuzey Doğu Asya en çok ziyaret edilen alt bölge olacak,
 8. Avrupa, her 100 kişiye düşen yabancı turist sayısı açısından liderliğini koruyacak,
 9. Seyahat motivasyonu açısından önemli bir değişiklik olmayacak, tatil/dinlence ilk sırayı koruyacak, akraba ziyareti/sağlık ve dini amaçlı ziyaretler ikinci, iş ziyaretleri ise üçüncü sırada yer alacak,
 10. Ulaşım türü açısından havayolu taşımacılığı liderliğini sürdürecek, ancak artış hızı daha düşük düzeylerde kalacak,
 11. Bölgeler arası seyahatler, bölge içi seyahatlere kıyasla daha hızlı bir artış gösterecek,
 12. Turist ihraç eden ülkeler bağlamında en hızlı gelişme Asya – Pasifik bölgesinde
  görülecek,
 13. Küreselleşme sonucu bireylerin seyahat etmesinin önündeki engeller azalacak, ulaştırma alanındaki serbestleşme sürecek ve böylece, uzun mesafeli ve deniz aşırı seyahatler artarak yeni varış noktaları önem kazanacak,
 14. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme devam edecek ve turizm bu gelişmelerden daha çok yararlanacak, varış noktası seçimi ve rezervasyon süreçlerinde elektronik teknoloji artan bir önem kazanacak, pazara ulaşmada ve tercihini belirlemede bireyin daha bilgili hale geleceği ve bilinçli tercih yapacağı bir süreç yaşanacak, seyahat şirketleri ve turizm örgütleri, ürün farkındalığı yaratmak için sosyal medya kanalıyla tanıtıma
  ağırlık verecek, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme artarak devam edecek, deneyimli gezgin grubu büyüyecek,
 15. Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artacak, konfor ve macera motifleri ağırlıklı olacak, çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı yaygınlaşacaktır.

Sektörün yeni pazarlarda başarılı olması, ürün ve hizmet niteliklerinde sürekli yenilikleri gerçekleştirme yeteneklerine bağlı olacaktır.

Ortalama insan ömrünün artmasına ve emeklilik süresinin uzamasına paralel olarak, “üçüncü yaş” denilen 65+ yaş grubu ve bekâr ve çocuksuz çiftler seyahate ve eğlenceye daha fazla kaynak ayıracaklardır.

Sektörde yer alan tüm aktörler bu değişimleri ve eğilimleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Aksi halde geç olabilir.

 

Doç Dr. Yetkin BULUT