Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

TİCARİ KREDİ KARTI KULLANIMI NEDENİYLE KAZANILAN HEDİYE PUANLARIN VERGİSEL BOYUTU

378586 - Kopya

Ticari kredi kartı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük ölçekli şirketlerin ticari mal ve hizmet alımları ile işletmeleri adına yaptıkları giderlerin ödenmesi için kullandıkları kartlardır. Bu şekilde şirket harcamalarında kullanılan kredi kartları dolayısıyla kazanılan puanlar, işletmenin mal ve hizmet alımından kaynaklanması ve bu nedenle de faaliyetinin bir sonucu olması nedeniyle kuşkusuz aynı zamanda işletmenin geliri sayılacaktır. Öte yandan bu tip gelirlerin vergiden istisna olduğuna dair bir hüküm de vergi kanunlarımızda bulunmamaktadır. Dolayısıyla eğer kazanılan bu gelirler muhasebeleştirilemez ise kayıt dışı tutulmuş ve vergilendirilmemiş olacaktır.

Yine işletme sahibinin kendi kredi kartıyla satın alacağı ticari mal ve hizmetler karşılığında ilgili banka tarafından her ne ad altında verilirse verilsin, verilen puanlar sonucu oluşan puanların para karşılığı olan miktarı yine işletmenin bir geliri olacaktır. Eğer hediye puanlar şirket çalışanı veya ortaklarının şahsi harcamaları nedeniyle kazanılmışsa bu puanların şirket tarafından gelir olarak dikkate alınması söz konusu olmayacaktır.

Fuat KUBİLAY

SMMM / SPK Bağımsız Denetçi