Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

ŞİRKET ORTAKLARININ KİŞİSEL ALACAKLILARI, ŞİRKET ORTAĞINDAN HAKKINI NASIL ALABİLİR?

work-number-money-office-business-black-714533-pxhere.com

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun  133.maddesinde düzenlenmiş olup;

Ortakların kişisel alacaklıları;

1. Bir şahıs şirketi  devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda, borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir.

2. Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine pay defterine işlenir.

3. Bunun dışında alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir.

4. Bu sayılan  hükümler, borçlu ortakların şirket dışındaki mallarına alacaklıların başvurmalarına engel olmaz.

 

Semra AYSEVİNÇ

Samsun Ticaret Sicili Müdürü / Mali Müşavir

  • 22 Ocak 2024