Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Sermayenin azaltılmasına karar verdikten sonra!!!

denetimde-muhasebecilerin-rolu-520x245

Sermayenin azaltılmasına genel kurulca karar verildikten sonra; yönetim kurulu/müdürler kurulu, bu kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde yedişer gün arayla, üç defa ilan eder. İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebileceklerini belirtir. Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir. Ayrıca, anılan kararı internet sitesi açma zorunluluğu olan sermaye şirketleri internet sitesinde de ilan eder.

Sermaye azaltımının ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve bu süre içerisinden beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra tescil edilebileceğini unutmamak gereklidir.

ŞAYET Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilebilir . Bu durumda tescil için herhangi bir bekleme süresine gerek kalmayacaktır.

Semra AYSEVİNÇ
Samsun Ticaret Sicili Müdürü / Mali Müşavir

  • 25 Aralık 2023