Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

İnternet Üzerinden Verilen E-Öğrenme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

virtual-learning-online-learn-students-remote-work-school-1626640-pxhere.com

İnternet üzerinden sunulan eğitimlerin vergilendirilmesi konusu, güncel teknolojik gelişmelerle birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Bu eğitimler, internetin erişilebilirliğinin artmasıyla birlikte çeşitli alanlarda yaygınlaşmıştır, özellikle e-öğrenme olarak anılan ve çevrimiçi derslerin sunulduğu uygulamalar popüler hale gelmiştir.

Bu bağlantılı, çevrimiçi dersler genellikle ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite seviyelerinde eğitim desteği sağlamak veya sınavlara hazırlık amacıyla düzenlenmektedir. Ücretleri ise kredi kartı veya havale ile tahsil edilmektedir. Ancak bu çevrimiçi eğitimlerin yaygınlaşması vergilendirme konusunda bazı sorunlara yol açmaktadır.

İnternet dersleri ve kurslar hem şahıslar hem de şirketler tarafından sunulabilir ve vergilendirmesi, hizmet sunanın bir şahıs mı yoksa bir şirket mi olduğuna bağlı olarak farklılık gösterir. Aşağıda, bu hizmetler vergi mevzuatı açısından şahıs ve şirket olarak ayrı ayrı incelenmiştir.

 1. Vergi Usül Kanunu Açısından Değerlendirme:
 •  Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
 • E-öğrenme hizmetlerini yapanlar bu hizmetleri bağımsız bir şekilde ve sürekli olarak sunuyorsa, elde edilen gelirler  serbest meslek kazancı olarak kabul edilir. Bu gelirler serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmelidir. (213 Sayılı VUK Md.236)
 • E-öğrenme hizmetinin süreklilik arz etmemesi ve ara sıra verilmesi durumunda ise, sürekli bir faaliyetten söz edilemeyeceği için bu kazançlar arizi kazanç olarak değerlendirilir ve gider pusulası ile belgelendirilmelidir. (221 seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği)
 • Şirketlerin Vergilendirilmesi:
 • Şirketler tarafından sunulan e-öğrenme hizmetleri ticari bir faaliyet olarak kabul edilmeli ve fatura ile belgelendirilmelidir.
 1. Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Açısından:
 • E-öğrenme hizmetini sürekli olarak sunan gerçek kişiler; gelirlerini serbest meslek erbabı olarak beyan ederek gerçek usülde vergilendirilmelidir. Arızi olarak elde edilen serbest meslek kazançları istisna tutarını aşmıyorsa beyan edilmeyecektir. (Arızi kazançlara ilişkin 2023 yılı istisna tutarı 129.000 TL. GVK Md. 82). Verilen hizmetlerin mutad mı yoksa arizi mi olduğuna bakılmaksızın GVK’nın 94-1 md. 2-b bendi gereğince Gelir Vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.
 • Şirketler tarafından sunulan e-öğrenme hizmeti ticari kazanç olarak beyan edilir ve fatura düzenlenmesi zorunludur. (GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.)
 1. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Açısından:
 • Sınai, zirai, ticari ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Yine aynı kanunun 10-a ve 10-b maddelerinde malın teslimi ve hizmetin gerçekleşmesi sonucu tevsik edici belgenin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğine hükmedilmiştir.
 • Alınan E-öğrenme hizmetinin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olması durumunda %10 oranında KDV uygulanması gerekecektir. Aksi takdirde eğitim ve öğretim hizmetlerinin %20 oranında KDV’ye tabi olması gerekmektedir.
 • Gerçek kişi şahısların serbest meslek kazancı kapsamında verdiği e-öğrenme hizmetleri %20 KDV’ye tabidir. Arizi serbest meslek kazancı kapsamında verilen e-öğrenme hizmetleri ise KDV’ye tabi değildir.

Sonuç olarak, internet üzerinden verilen eğitimlerin vergilendirilmesi, hizmet sunumunun türü ve gelirin türüne bağlı olarak değişebilir. Gerçek ve tüzel kişi vergi mükellefleri bu standartlara uygun şekilde gelirlerini beyan ederek vergisel sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftirler.

Fuat Kubilay

SPK Bağımsız Denetçi / Mali Müşavir

 • 21 Eylül 2023
%d blogcu bunu beğendi: