Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Vergi Daireleri 30 Eylül 2021 Perşembe Günü Saat 19:00′ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.

5e38ba0855427e1b08d4bb69

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/8/2021 tarihli ve 4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi kullanılarak anılan Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Bu kapsamda, 7326 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Öte yandan, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların beşinci taksitinin ödeme süresi 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona ermektedir. Bu nedenle, 7326 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların beşinci taksitinin ödenmesi sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19:00’a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

  • 30 Eylül 2021