Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜNDEME UYULMASI ZORUNLULUĞU..

architecture-structure-wood-floor-building-ceiling-office-furniture-room-conference-room-boardroom-conference-table-interior-design-design-headquarters-flooring-conference-hall-9341

Genel kurul Toplantıları yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri de toplantı gündemine aynen uyulması gerektiğidir.

Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

Bunun dışında Genel kurul gündeminde bulunmayan konular görüşülüp karara bağlanamaz.

  • İstisnai durumlar aşağıdaki gibidir:
  • Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, ‘’Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.’’ hükmü gereği herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
  • Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
  • Gündemde madde bulunmasa bile, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
  • Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
  • Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

Semra AYSEVİNÇ

Samsun Ticaret Sicili Müdürü / Mali Müşavir

  • 20 Şubat 2024