Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı

5e38ba0855427e1b08d4bb69

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarında, komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimle birlikte vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hususu düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, Kanun maddesi ile Genel Tebliğin ilgili bölümleri uyumlu hale getirilmektedir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 27 Mayıs 2021