Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

5e38ba0855427e1b08d4bb69

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) ile;

-Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlere Tebliğin “Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-13.) bölümünce tevkifat uygulanabileceğinden uygulamada yaşanan tereddüte,

 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 55 inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacak istisnaya,

– 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yenilenmiş cep telefonları teslimlerindeki indirimli oran uygulamasının şartlarına,

– Basit usule tabi mükellefler tarafından elde edilen kazançların 7338 sayılı Kanun ile gelir vergisinden istisna edilmesi dolayısıyla bu kazançları elde edenlere yönelik Tebliğ düzenlemelerine  

ilişkin olarak düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 21 Aralık 2021
%d blogcu bunu beğendi: