Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

5e38ba0855427e1b08d4bb69

14 Haziran 2021 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde,

 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkarılması,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı,
 • Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi,
 • Basılı kitap ve süreli yayınlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi,
 • Beyan edilen kıymetlerin kayıtlara intikali,
 • Beyan edilen verginin hesaplanması ve ödenmesi,
 • Başvuru şekli ve süresi,

gibi bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 • 12 Temmuz 2021
%d blogcu bunu beğendi: