Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Genel Kurul Toplantılarına Vekaleten katılım durumunda

Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekli olan Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay…

Genel kurul toplantı yeri

Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.…

Bağımsız Denetime tabi şirketlerde denetçinin görüş vermekten kaçınması veya olumsuz görüş vermesi halinde yapılması gereken hususlar?

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 403’üncü maddesinin birinci fıkrasında denetçinin, denetimin sonucunu görüş yazısında açıklayacağı ve bu yazının Kamu Gözetimi…

Hangi durumlarında genel kurul toplantısı yapılamaz..?

· Anonim Şirketlerde, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmaması. · Çağrısız ya da Türkiye Ticaret…