Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri (01.01.2018 – 31.12.2018)

Brüt Ücret

2.029,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,08 TL

Gelir Vergisi

258,76 TL

Damga Vergisi

15,40 TL

Kesintiler Toplamı

578,59 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

152,21 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)

1.603,12 TL

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

2.029,50

SGK PRİMİ İŞV. PAYI % 20.5

416,05

İŞS.SİG.İŞVEREN PAYI % 2

40,59

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

2.486,14