Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

5e38ba0855427e1b08d4bb69

Bu Tebliğle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7194 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

  • 7 Ekim 2020