Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

3/9/2021 Tarihli ve 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4/9/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı.

5e38ba0855427e1b08d4bb69

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararında değişiklik yapılmıştır.

3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (ç) bendinde yer alan; “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde, “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde değiştirilmiş olup anılan Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

  • 6 Eylül 2021