Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

29/9/2020 tarihli ve 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

5e38ba0855427e1b08d4bb69

29/9/2020 tarihli ve 2020/3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “%1 (yüzde bir)” ibaresi “binde iki” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu itibarla, kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı binde iki olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 30 Eylül 2020
%d blogcu bunu beğendi: