Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Menu

Menu

Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi

Menu

21/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22/12/2021 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

5e38ba0855427e1b08d4bb69

22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4937 sayılı  Karar ile; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 21/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Karara Geçici Madde 4 eklenmiştir. Geçici Madde 4 ün yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranların %0 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 22 Aralık 2021